stimuleren van onderzoek & verspreiden van kennis
contrast:
lettergrootte:
anbi-beschikking en jaarverslag

ANBI-beschikking en jaarverslag

Vanaf 1 januari 2008 beschikt de stichting over een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) beschikking, waardoor de giften aan het Glaucoomfonds onder de fiscale vrijstellingsregeling vallen. Ons fiscaal nummer is 803080864.
2013 jaarrekening.pdf
2013 bestuursverslag.pdf
2014 bestuursverslag .pdf
2015 bestuursverslag.pdf
2015 jaarrekening.pdf
2016 jaarrekening.pdf
2016 bestuursverslag.pdf