stimuleren van onderzoek & verspreiden van kennis
contrast:
lettergrootte:
donatieformulier
ik wil het glaucoomfonds steunen met het volgende bedrag:
 € (bedrag in vullen)
ik geef hieronder aan hoe ik wil betalen:
Ik machtig Stichting Glaucoomfonds dit bedrag van mijn rekening af te schrijven:
eenmaligeens per jaar
eens per kwartaaleens per maand
Ik wil eenmaal per jaar met een acceptgirokaart van de stichting betalen.
mijn gegevens:ManVrouw
Voorletters + naam 
Adres
Postcode + Woonplaats
Bankrekening
Geboortejaar
Ik wil graag inlichtingen over het schenken in een periodieke overeenkomst voor 5 jaar, waardoor mijn donatie volledig aftrekbaar is voor de belastingen. Dit is gunstig voor u én de stichting bij donaties vanaf 250 euro per jaar. Het fonds neemt het opstellen van de overeenkomst en registratie voor zijn rekening.
Ik wil graag de Glaucoomnieuwsbrief ontvangen.
Mijn e-mail adres is