stimuleren van onderzoek & verspreiden van kennis
contrast:
lettergrootte:
links

links

Oogvereniging
De Oogvereniging (patiëntengroep Glaucoombelangen) behartigt de belangen van alle, ook potentiële, glaucoompatiënten in Nederland.
www.oogvereniging.nl

Oogfonds
Het Oogfonds zet zich in om de leefkwaliteit van blinden en slechtzienden te verbeteren. Het geeft financiële ondersteuning aan projecten die ten doel hebben dat blinden en slechtzienden (vol)waardig kunnen deelnemen in de samenleving.
Het Glaucoomfonds werkt bij de fondsenwerving samen met de Stichting Oogfonds Nederland.
www.oogfonds.nl

UitZicht
UitZicht is een samenwerkingsverband van een aantal Nederlandse fondsen voor mensen met een visuele beperking die (o.a.) wetenschappelijk onderzoek financieren gericht op ontstaansmechanismen, preventie en behandeling van oogheelkundige aandoeningen.
Het Glaucoomfonds is een van de deelnemende fondsen.
www.uitzicht.nl